Numer
99/VI/2019
Data
21 marca 2019
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
2548
Data ogłoszenia
29 marca 2019 r.
Data wejścia w życie
21 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 26 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)