Numer
117/VIII/2019
Data
11 kwietnia 2019
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 kwietnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2019-40015 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
    Uchwała
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)