Numer
113/VIII/2019
Data
11 kwietnia 2019
Dotyczy
Wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 kwietnia 2019 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
  • 2019-44715 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
    Uchwała
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)