Numer
246/XVI/2019
Data
21 listopada 2019
Dotyczy
Usunięcia nazw ulic
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8151
Data ogłoszenia
3 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 28 listopada 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)