Numer
122/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2018 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 maja 2019 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)