Numer
141/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023
Kategorie
  • Komisje / Rady / Zespoły
  • Ławnicy
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)