Numer
138/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
Kategorie
  • Skargi
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Dokumenty
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)