Numer
123/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
4100
Data ogłoszenia
3 czerwca 2019 r.
Data wejścia w życie
23 maja 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)