Numer
134/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 103/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 maja 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)