Numer
145/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie stosowania przez Radę Miasta, Urząd Miasta czy też Prezydenta formy petycji, w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowych, a nie apelu czy innej formy bezskutecznej
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 maja 2019 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)