Numer
166/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5201
Data ogłoszenia
10 lipca 2019 r.
Data wejścia w życie
25 lipca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)