Numer
152/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5197
Data ogłoszenia
10 lipca 2019 r.
Data wejścia w życie
1 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Śląski Kurator Oświaty
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)