Numer
153/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5198
Data ogłoszenia
10 lipca 2019 r.
Data wejścia w życie
1 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Śląski Kurator Oświaty
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)