Numer
168/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 174/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 czerwca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)