Numer
147/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 czerwca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)