Numer
137/XI/2011
Data
29 czerwca 2011
Dotyczy
Szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Rybniku
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
167 poz. 3118
Data ogłoszenia
3 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie
18 sierpnia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Publikacja: 22 czerwca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 14 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)