Numer
146/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5231
Data ogłoszenia
11 lipca 2019 r.
Data wejścia w życie
27 czerwca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)