Numer
169/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Przyjęcie „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022”
Kategorie
  • Niepełnosprawni
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 czerwca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)