Numer
162/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5234
Data ogłoszenia
11 lipca 2019 r.
Data wejścia w życie
26 lipca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)