Numer
170/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 2 w Rybniku
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)