Numer
176/XIII/2019
Data
24 lipca 2019
Dotyczy
Wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 lipca 2019 r.
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Publikacja: 25 lipca 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)