Numer
177/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
6705
Data ogłoszenia
7 października 2019 r.
Data wejścia w życie
26 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)