Numer
199/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)