Numer
202/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023, które nie spełnia wymagań formalnych
Kategorie
  • Ławnicy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 września 2019 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 179 KB]
Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 182 KB]
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)