Numer
203/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023
Kategorie
  • Ławnicy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 września 2019 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)