Numer
198/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Nieobczyce-Paryż)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6720
Data ogłoszenia
7 października 2019 r.
Data wejścia w życie
22 października 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)