Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
223/XV/2019
Data
24 października 2019
Dotyczy
Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Kategorie
  • Edukacja
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7382
Data ogłoszenia
6 listopada 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 104 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 31 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)