Numer
194/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6716
Data ogłoszenia
7 października 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 752 KB]
Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 754 KB]
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)