Numer
179/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminy
Kategorie
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)