Numer
181/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6706
Data ogłoszenia
7 października 2019 r.
Data wejścia w życie
22 października 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
Uzasadnienie [pdf - 153 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 5 MB]
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)