Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
218/XV/2019
Data
24 października 2019
Dotyczy
Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 października 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 301 KB]
Uzasadnienie [pdf - 121 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 302 KB]
Publikacja: 31 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)