Numer
220/XV/2019
Data
24 października 2019
Dotyczy
Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7380
Data ogłoszenia
6 listopada 2019 r.
Data wejścia w życie
1 grudnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 31 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)