Numer
215/XV/2019
Data
24 października 2019
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7661
Data ogłoszenia
13 listopada 2019 r.
Data wejścia w życie
28 listopada 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 17 MB]
Uzasadnienie [pdf - 220 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 18 MB]
Publikacja: 31 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)