Numer
235/XV/2019
Data
24 października 2019
Dotyczy
Stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 października 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 31 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)