Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
248/XVI/2019
Data
21 listopada 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8153
Data ogłoszenia
3 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
18 grudnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 listopada 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)