Numer
264/XVI/2019
Data
21 listopada 2019
Dotyczy
Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8163
Data ogłoszenia
3 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
18 grudnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 28 listopada 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)