Numer
281/XVII/2019
Data
12 grudnia 2019
Dotyczy
Nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8968
Data ogłoszenia
17 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 18 grudnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)