Numer
269/XVII/2019
Data
12 grudnia 2019
Dotyczy
Wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
12 grudnia 2019 r.
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
Dokumenty
Publikacja: 18 grudnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)