Numer
361/XXI/2020
Data
23 kwietnia 2020
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3524
Data ogłoszenia
30 kwietnia 2020 r.
Data wejścia w życie
15 maja 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 18 MB]
Uzasadnienie [pdf - 218 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 18 MB]
Publikacja: 30 kwietnia 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)