Numer
438/XXV/2020
Data
24 września 2020
Dotyczy
Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kategorie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7081
Data ogłoszenia
2 października 2020 r.
Data wejścia w życie
17 października 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 117 KB]
Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 125 KB]
Publikacja: 30 września 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)