Numer
515/XXX/2020
Data
17 grudnia 2020
Dotyczy
Określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 grudnia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 227 KB]
Publikacja: 22 grudnia 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)