Numer
583/XXXV/2021
Data
25 marca 2021
Dotyczy
Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2506
Data ogłoszenia
7 kwietnia 2021 r.
Data wejścia w życie
22 kwietnia 2021 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 156 KB]
Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 145 KB]
Publikacja: 30 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)