Numer
664/XXXIX/2021
Data
24 czerwca 2021
Dotyczy
Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4653
Data ogłoszenia
2 lipca 2021 r.
Data wejścia w życie
17 lipca 2021 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 780 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 205 KB]
Publikacja: 29 czerwca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)