Numer
763/XLV/2021
Data
18 listopada 2021
Dotyczy
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 346 KB]
Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 547 KB]
Publikacja: 22 listopada 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)