Numer
852/XLIX/2022
Data
24 marca 2022
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Data wejścia w życie
24 marca 2022 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta Rybnika
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 428 KB]
Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 486 KB]
Publikacja: 28 marca 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)