Numer
866/LI/2022
Data
28 kwietnia 2022
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 843/XLIX/2022 w sprawie Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
28 kwietnia 2022 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 236 KB]
Publikacja: 29 kwietnia 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)