Numer
945/LIII/2022
Data
30 czerwca 2022
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu
Kategorie
  • Inne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4760
Data ogłoszenia
12 lipca 2022 r.
Data wejścia w życie
1 września 2022 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 227 KB]
Uzasadnienie [pdf - 164 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
Publikacja: 5 lipca 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)