Numer
1011/LVII/2022
Data
24 listopada 2022
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7776
Data ogłoszenia
2 grudnia 2022 r.
Data wejścia w życie
17 grudnia 2022 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Rybnicka Rada Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 238 KB]
Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 229 KB]
Publikacja: 29 listopada 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)