Numer
1010/LVII/2022
Data
24 listopada 2022
Dotyczy
Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 listopada 2022 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 496 KB]
Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 478 KB]
Publikacja: 29 listopada 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)