Numer
1106/LXIV/2023
Data
27 kwietnia 2023
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 783/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023"
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 kwietnia 2023 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Młodzieżowa Rada Miasta
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 231 KB]
Publikacja: 27 kwietnia 2023 r. Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)